בדרכי החסידים - מאת הרב הגאון יואל כהן

  • SKU : 84LVSGJ106
  • Price : $25.00
    Sale Price: $19.00 - You Are Here
    Price after like: $19.00 (24% Off) - Give a like
Out of stock for /

Description:

לאחר עמל ועבודה מאומצת של צוות מתלמידיו של ה'חויזר' הגאון החסיד הרב יואל כהן.יוצא לאור ספר מיוחד ומרתק העוסק בעולמם הרוחני של מחונכי ישיבת תומכי תמימים ליובאויטש לדורותיה
"בדרכי החסידים" 
ספר זה מיועד לאלפי התמימים בוגרי "קבוצה", אשר ישמחו בו כמוצא שלל רב.

שבח והודיה לה′, הננו מוציאים לאור את הספר ′בדרכי החסידים′ הכולל
רעיונות, סיפורים ופנינים ששמענו מאת הרב יואל שי′ כהן, ה′חוזר′ הראשי של
כ"ק אדמו"ר זי"ע, בעת התוועדויותיו ושיעוריו.
התוועדויותיו של ר′ יואל נודעו לשם דבר. תלמידיו הרבים במשך עשרות
השנים, זוכרים את ההתוועדויות כמלאות תוכן חסידותי עמוק, אשר הדרישה
העיקרית הנשמעת בהן לכל אורך הדרך היא - התקשרות פנימית לרבי, נטולת
′חיצוניות′ וחדורת התבטלות מוחלטת אליו, יחד עם הכרה עמוקה ופנימית
במשמעותה של התקשרות זו, בזכות הגדולה שלנו - חסידי ה′דור השביעי′ -
ובאחריות העצומה המונחת עלינו.
התוועדויות אלו עוסקות גם בהסברת דרכי החסידות ואורחות החסידים, והן
מלוות בסיפורים על חייהם של גדולי חסידי חב"ד בדורות הקודמים, בפרט בדור
הקודם, שהיו מסורים לחלוטין לעבודת החסידות, כל אחד לפי עניינו וערכו
ובהתאם לסגנונו המיוחד, וכל תוכן חייהם היה שזור בדביקות פנימית אל הרבי.
כידוע, ר′ יואל שי′ הוא בנו של הרה"ת ר′ רפאל נחמן (פאליע) הכהן, שהיה
בעצמו ′תמים′ בישיבת תומכי־תמימים בליובאוויטש, וזכה להכיר מקרוב את
ה′תמימים′ המובחרים, האריות שבחבורה, בעלי ′השכלה′ ובעלי ′עבודה′
המופלגים; כמו־כן ר′ יואל גדל והתחנך בצעירותו בין תלמידי־התמימים בקהילת
ליובאוויטש בתל־אביב של שנות השי"נים הראשונות, והתבשם מהאווירה
החסידית סביב החסידים המפורסמים שהתגוררו בעיר בתקופה זו.
ר′ יואל גם אוצר בזכרונו אוצר גדול של סיפורים ופנינים מאירועים שונים
שהתרחשו בבית חיינו במשך כל שנות נשיאותו של הרבי, ועובדות שונות אודות
משפחת בית רבי.

 יש לציין, שלעיתים רבות בין משתתפי ההתוועדויות נוכחים אנשים שאינם
נמנים על דגל אנ"ש חסידי חב"ד, ועל כן הנושאים והסיפורים מוצגים בהן עם
תוספת הסברה מפורטת ומורחבת, למען יובנו הדברים לכל שומע.
אשר על כן, ראינו לקבץ חלק גדול מנושאים וסיפורים אלה, שנרשמו על־
ידינו במשך השנים; לסדרם לפי נושאים ולהציגם ערוכים עלי ספר, למען יוכלו
ליהנות מהם אלפי התלמידים כ"י, בעבר, בהווה ובעתיד.

הספר נחלק לשישה חלקים:
א - בדרכי החסידות - חלק זה עוסק בשני תחומים יסודיים בדרכי החסידות:
עניין ההתקשרות לרבי, ועניין ביטול היש.
ב -  זיכרונות מימי בראשית - סיפורים ותיאורים מהתקופה שלאחר הסתלקות
כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ.
ג - ניצוצות אור מבית חיינו - אוצר סיפורים ועובדות על הרבי, בליווי תיאורי
רקע לסיפורים והסברתם.
ד -  פנינים מבית הרב - סיפורים על משפחת בית רבי.
ה -  בעקבות החסידים - סיפורים ופנינים מחייהם של כמה מגדולי החסידים
בדור הקודם.
ו - חיים חסידיים - תיאור החיים החסידיים ברמת־גן ותל־אביב בתחילת שנות
השי"נים.
Comments:


Уважаемый покупатель!

Приглашаем Вас присоединиться к тысячам наших постоянных клиентов со всего мира.
У нас, в издательстве "Яхад", покупатель – на первом месте!

Пожалуйста, заполните Ваши данные в бланке заказа, находящемся снизу на странице продаж, и представитель издательства «Яхад» вскоре свяжется с Вами по телефону.

Не знаете какой Хумаш, Теилим, Сидур приобрести? Наш консультант поможет Вам в выборе!

К Вашим услугам наш контактный телефон: 0544524969 – Йоси Демиховский.
Для заказов на русском языке: 0544524969 – с 9:00 до 13:00, либо оставить сообщение, и Вам перезвонят.

У нас Вы можете расплачиваться кредитными карточками типа "Виза", "Исракарт", "Мастеркарт" и "Американ экспресс".
На нашем сайте установлена система безопасности даных.

Деньги с Вашей карточки не будут сняты автоматически после заполнения Вами данных. Они будут сняты лишь после того, как Вам будет отправлена посылка.

Для доставки по Израилю:
Книги весом до 2-х кг отправляются заказной почтой.
Время получения - от 4 до 11 дней.
Стоимость отправки - 18 шек.

Книги весом свыше 2-х кг отправляются почтой "экспресс".
Время получения - 24-48 часов (с получением на дом).
Стоимость отправки - 49 шек.

В том случае, если Вы не заинтересованы оставлять на сайте данные своей кредитной карточки (несмотря на существующую систему безопасности), заполните только поля: "Имя", "Телефон", "Адрес" и "Эл. Почта".
Поля "Номер кредитной карточки" и "Теудат зеут" заполните единичками: 1111111111111.-
Представитель издательства "Яхад" свяжется с Вами в течение 24-х часов, и вы сможете передать ему данные кредитной карточки по телефону.

Для доставки вне Израиля:
Уважаемые покупатели!
Издательство "Яхад" осуществляет доставки также по всему миру.

Для заказа книг вне Израиля, сделайте заказ обычным образом, около поля "Название города" напишите название страны и города. После этого работники в издательстве "Яхад" проверят для Вас: наличие книг на складе, стоимость доставки морским путем, авиапочтой и "Экспресс", мы свяжемся с Вами по поводу способа отправки и оформления покупки.

Издательство "Яхад" - это оптовая компания, которая занимается издательством и распространением книг по иудаизму на русском языке. У нас есть склады в Израиле, Америке, России и Украине.
Кроме этого, можно ознакомиться с книгами по адресу: Иерусалим, ул. Букшпан, 2 (Рамот, рядом с новым Торговым Центром), заранее назначив визит по телефону: 0544524969.

Желаем удачных приобретений!

Приобретение товаров на этом сайте по скидке выражает согласие заказчика получать периодически информацию по электронной почте о новых книгах, специальных предложениях и акциях. Если вы не заинтересованны получать подобную информацию, пожалуйста, укажите это в заказе, и с Вас будет снята обычная цена.